11 жовтня 2015

Причини розпуску Харківської обласної виборчої комісії

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усього складу Харківської обласної виборчої комісії

Постановою від 9 жовтня 2015 року № 411, Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усього складу Харківської обласної виборчої комісії, у зв’язку з “одноразовим грубим порушенням нею Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори". Такого жорсткого рішення мало хто очікував, тому було б цікаво розібратись, хто і по яким правилам тут грає.

Законом України “Про місцеві вибори” (далі Закон), передбачена можливість надати до виборчої комісії документи для реєстрації кандидатів в депутати, до 30 вересня включно. Саме реєстрація кандидатів, а точніше, відмова в реєстрації списку кандидатів в депутати до Харківської обласної ради від Регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області стало причиною розпуску комісії.

Харківська обласна виборча комісія, у своєму рішенні від 1 жовтня 2015 року “Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати Регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року” перелічила підстави, з яких не можливо, на законних підставах, зареєструвати список кандидатів, зокрема, повідомлені Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області відомості щодо відсутності в державному реєстрі даних про Регіональну організацією політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області станом на 24 год. 00 хв. 30 вересня 2015 року свідчать про те, що дана місцева організація не зареєстрована у встановленому законом порядком, що є порушенням частини 3 статті 35 Закону.

Здавалося б, на цьому можна поставити й крапку, ну дійсно, яка може бути мова про реєстрацію кандидатів від організації, яка сама не зареєстрована. Однак, як далі зазначається в постанові, це не єдина причина відмови, так, збори про висування кандидатів у депутати від «Опозиційного блоку» не проводились, як не було й самого повідомлення про проведення таких зборів. Як вважає комісія, відповідно до частини першої статті 46 Закону, таке порушення встановленого Законом порядку висування кандидата, є підставою для відмови в його реєстрації.

Цікаво відмітити, комісія знайшла ще одну причину для відмови “Опозиційному блоку”. Так, до комісії, подано квитанцію, де платником вказано приватну особу - уповноваженого представника Регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області Мартіна Артура Мартіковича. Відповідно до частини першої статті 44 Закону, грошова застава вноситься місцевою організацією партії, у безготівковому порядку. За висновком комісії, ознакою безготівкових розрахунків є їх здійснення через банки та небанківські фінансові установи, в яких відкрито відповідні рахунки, за винятком перерахунку грошей, внесених до каси банку. а отже, надана квитанція не є документом про внесення грошової застави у безготівковому вигляді. З таким твердження комісії важко погодитись, бо грошові кошти все ж були внесені на розрахунковий рахунок, що і є безготівковим розрахунком, та що й було доведено наступною постановою ЦВК. Але, як факт залишається несплата грошової застави саме "Опозиційним блоком".

Також, висновок комісії, що несплата грошової застави є порушенням порядку висування кандидатів у депутати, та, відповідно, підставою для відмови у реєстрації кандидатів є спірним. Порядок висування кандидатів у депутати регламентується статтями 35 - 37 Закону, а вимога вносити грошову заставу міститься у 44 статті. Натомість, підставою для відмови у реєстрації кандидатів є відсутність передбачених Законом документів для  такої реєстрації. Так, пункт 10 частини першої статті 38 Закону, умовою реєстрації передбачає отримання комісією документа про внесення грошової застави.

Якщо повернутися до початку постанови, можна встановити, що Харківської обласної виборчої комісії, взагалі, не мала підстав розглядати документи “Опозиційного блоку”. Так, як викладено у постанові, до комісії надійшли документи “Опозиційного блоку” лише 1 жовтня 2015 року о першій годині 40 хвилинах. Відповідно до частини 3 статті 38, документи на реєстрацію кандидатів, подані до відповідної виборчої комісії з порушенням строку (після 30 вересня), не розглядаються, рішення виборчої комісії у такому випадку не приймається. Проте, комісія розглянула прийняті документи, і встановила, що матеріали подані до комісії з порушенням граничного строку. Здається що сам факт розгляду документів “Опозиційного блоку”, додав комісії клопоту, та дав привід поставити під сумнів зазначений час надходження документів.

Майже відразу, після зазначеного рішення комісії, на офіційному сайті “Опозиційного блоку” з'явилась заява про оскарження постанови до суду. Згодом стало відомо, про рішення ЦВК від 7 жовтня 2015 року № 395, яким і була скасована постанова Харківської обласної комісії.

Разом з тим, як вбачається зі змісту заяви Харківської Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок", документи для реєстрації кандидатів у її списку, було подано до обласної виборчої комісії о 23 годині 40 хвилин 30 вересня 2015 року. Сама комісія у своїх поясненнях, також, не заперечує факту подання документів у вищезазначений час, незважаючи на зазначену в її постанові зовсім іншій час - 1 жовтня 2015 року о першій годині 40 хвилинах. Мабуть, саме ця невизначеність не дала змогу комісії не розглядати документи і не приймати по ним рішення. Натомість, ЦВК, з цього приводу, дійшла висновку, що час подання та час прийняття документів не є тотожними поняттями, і ці дві події можуть відбуватися у різні моменти часу. При цьому Закон не встановлює обмеження для виборчих комісій щодо часу проведення перевірки комплектності поданих до комісій документів та складання довідки про їх прийняття. Тобто, ніде не передбачено фіксування часу саме “подання” документів, натомість у відповідній довідці зазначається час "прийняття" документів. Звісно, законодавець не передбачав такої ситуації, коли роль будуть грати хвилини, тому норма потребує додаткового тлумачення. Позиція ЦВК з цього приводу зрозуміла у сенсі пріоритету прав суб'єктів виборчого процесу над бюрократичною та не врегульованою буквою закону, але ж за певних умов. Так, керуючись висновками ЦВК, подання документів може розтягнутися у часі на будь-який термін, а фіксування часу “прийняття” документів у відповідній довідці втрачає будь-який сенс.

Крім того, з пояснень Харківської обласної виборчої комісії, поданих до ЦВК, можна зробити висновок, що комісія вимагала непередбачені законом документи. Так, член цієї комісії, який здійснював прийом документів для реєстрації кандидатів, відмовився приймати документи від представника "Опозиційного блоку" без розписки. У зв’язку з вимогою скласти таку розписку прийняття зазначених документів розпочалося обласною виборчою комісією лише о 1 годині 20 хвилин 1 жовтня 2015 року.

Враховуючи викладене, в цілому, можна погодитись, з висновком ЦВК, що місцевий осередок "Опозиційного блоку" подав до комісії документи для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради у строк, визначений Законом.

Далі, у своїй постанові, ЦВК доволі переконливо довела, що "Опозиційний блок", все ж, зареєстрований в установленому законом порядку. Партія мала, та надала до Харківської обласної виборчої комісії нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію, видане згідно з наказом Харківського обласного управляння юстиції, що юридично підтверджує реєстрацію "Опозиційного блоку". В цьому плані цікаво відмітити, що в постанові Харківської обласної виборчої комісії цілком замовчується надання такого доказу реєстрації партії, як нотаріально завіреної копії “Свідоцтва про реєстрацію Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області”.

Свідоцтво про реєстрацію Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області

Посилання Харківської обласної виборчої комісії на відсутність, "Опозиційного блоку" в Єдиному реєстрі, виявляється не заперечує факт реєстрації осередку партії. Внесення Реєстратором відомостей до Єдиного реєстру здійснюється протягом трьох днів з дня, зокрема, прийняття рішення про реєстрацію змін у статутних документах політичних партій. (Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008  року № 2226/5). Таким чином, відповідні відомості обов’язково заносяться до електронної бази даних Єдиного реєстру протягом трьох днів з дня прийняття рішення лише як констатація юридичного факту.

Якщо до цього моменту доводи ЦВК здавалися більш переконливими, то процес висування кандидатів осередком "Опозиційного блоку" викликає багато питань. З цього приводу, Центральна комісія зазначає, що Регіональна організація Політичної партії "Закон і порядок" в Харківській області (на цей час - Регіональна організація Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області) двічі письмово інформувала Харківську обласну виборчу комісію про дату, час і місце проведення зборів місцевої організації партії з метою висування кандидатів у депутатів. Отож, складається така дивна ситуація - повідомляє про збори партія з однією назвою, а проводить їх та висуває кандидатів, партія з іншою назвою та іншими керівниками.

Природньо, що й підписані повідомлення були ліквідатором Регіональної організації Політичної партії “Закон і порядок” в Харківській області - Мартіним Артуром Мартіковичем. З цього приводу ЦВК зазначає, що Законом не встановлено обов’язкової вимоги щодо підписання такого повідомлення саме керівником місцевої організації політичної партії. Тут вже питання до поважної ЦВК, яка фактично стверджує, що таке повідомлення може підписати будь-хто.

Більш того, Харківська обласна виборча комісія, як вже відмічалося вище, стверджує, що, збори (конференція) про висування кандидатів у депутати від Регіональною організацією політичної партії «Опозиційний блок» не проводилися взагалі, зазначивши, що 30 вересня 2015 року представник комісії прибув на 8 год. 00 хв. на вул. Скрипника, 4 у м. Харкові, однак не був допущений у приміщення, де мали відбуватися збори. Частина 5 статті 37 Закону, яка визначає порядок висування кандидатів передбачає право членів відповідної територіальної виборчої комісії бути присутніми на таких зборах.

ЦВК з цього приводу стверджує, що відсутність на зборах (конференції) місцевої організації партії, на яких розглядається питання висування кандидатів, членів територіальної виборчої комісії не є підставою для того, щоб ставити під сумнів факт їх проведення та не свідчить про порушення місцевою організацією партії порядку висування кандидатів. Як бачимо з цього формулювання, факт саме недопущення члена комісії до місця проведення зборів ЦВК ніби-то не помітила.

Таким чином, можна погодитись з висновком Харківської обласної виборчої комісії, що позбавлення право членів комісії бути присутніми на таких зборах є порушенням порядку висування кандидатів у депутати, та є підставою для відмови у реєстрації кандидатів у депутати від місцевої організації партії за пунктом 1 частини першої статті 46 Закону.

Як зазначає ЦВК, порядок висування кандидатів регламентований статтями 35 - 37 Закону, та за змістом указаних норм Закону сплата грошової застави не належить до порядку висування кандидатів. Отже, відсутність документа про внесення грошової застави не може бути підставою для відмови в реєстрації кандидатів згідно з пунктом  1 частини першої статті 46 Закону (порушення встановленого Законом порядку висування кандидата).

Хоча, Харківська обласна виборча комісія й не зазначала наявність документу про сплату грошової застави, як обов'язкову умову реєстрації списку кандидатів від партії, ЦВК сама відмітила, що відповідно до пункту 10 частини першої статті 38 Закону територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати від місцевої організації партії, за умови отримання документа про внесення грошової застави відповідно до статті 44 Закону. Частина перша статті 44 Закону встановлює, що грошова застава вноситься, зокрема, місцевою організацією партії, яка висунула виборчий список кандидатів. Здавалося б, доречно, на цьому поставити логічну крапку, але далі ЦВК в прямому сенсі починає дивувати викладеними висновками. Так, починаючи розвивати, початі Харківська обласна виборча комісія роздуми щодо визначення поняття “безготівкових розрахунків”, ЦВК приходить до висновку що сплата застави не партією, насправді є сплата застави партією. За цією логікою виходить, що гроші, які ніколи не були в розпорядженні партії, ні у касі ні на її рахунках та сплачені фізичною особою можуть вважатися сплатою партії.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера, на своїй сторінці у facebook заявив, що поділяє правову позицію Харківської ТВК, щодо відсутності грошової застави в розумінні статті 44 Закону. Так, Магера нагадує, що грошова застава не сплачувалась з рахунку "Опозиційного блоку", а на рахунок Харківської ТВК, кошти були сплачені іншим суб'єктом - фізичною особою.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера, на своїй сторінці у facebook заявив, що поділяє правову позицію Харківської ТВК, щодо відсутності грошової застави в розумінні статті 44 Закону

Немає коментарів:

Дописати коментар